Wat doet de OSBD

Ondernemerssociëteit Brabantsedag (OSBD)

De OSBD is een ondernemersociëteit voor ambitieuze ondernemers die graag hun zakelijk relatienetwerk ontwikkelen in Heeze en directe omgeving. Bijeenkomsten, workshops, lezingen, excursies en bedrijfsbezoeken vormen het podium voor het delen en opdoen van kennis, kunde, ervaringen en nieuwe inzichten. Tegelijkertijd vervult de OSBD een belangrijke maatschappelijke rol.

Met een financiële bijdrage ondersteunt zij als partner de organisatie van cultuurfestival Brabantsedag in Heeze, alsmede de individuele wagenbouwersgroepen met onder meer het mogelijk maken van het openingsfeest, een jaarlijkse wagenbouwersactie en een speciale lustrumbijdrage. De indrukwekkende cultuurhistorische optocht alsmede het totale cultuurprogramma eromheen vormt daarbij een indrukwekkend decor voor de gezamenlijke ontvangst van zakelijke relaties van onze leden. Kortom, de OSBD weet dankzij haar verbondenheid met de Brabantsedag op een unieke wijze het aangename met het nuttige te verenigen.