CAMPAGNEBEELD 61STE BRABANTSEDAG

06-11-2017

Dirk van Gaal is de ontwerper die de komende drie jaar het campagnebeeld van de Brabantsedag gaat verzorgen. Het campagnebeeld komt terug in o.a. poster, promotiebanners, lantaarnpaalbanieren, pullen en zoveel meer!

Donderdag 2 november werd het campagnebeeld voor de 61ste Brabantsedag gepresenteerd. Een trotse Dirk van Gaal licht toe: “Ik heb getracht om een breed thema te vangen in één sterk en herkenbaar beeld. Je ziet Noord Brabant waarbij de thema-titel precies binnen de provinciegrenzen valt, om aan te geven dat het dit jaar ook enkel en alleen draait om de plaatsnamen uit de huidige provincie Noord Brabant. Dit in tegenstelling tot andere jaren.
Daarnaast ligt er in de achtergrond een windroos met een greep uit de talloze plaatsnamen die Brabant rijk is. De windroos laat zien dat we dit jaar niet alleen alle hoeken van de provincie laten zien, maar ook dat de wagenbouwersgroepen alle richtingen op kunnen met het thema: Van Ravenstein tot Roosendaal.

Terug